Welkom bij NU-adviesbureau

Water en riolering zijn actuele en relevante onderwerpen. Iedereen is gebaat bij droge voeten en een zorgvuldige afvoer van afvalwater. Maar ook het in de hand houden van de kosten en het zoeken naar mogelijkheden voor (verdere) samenwerking zijn actuele vragen.

Als ervaren en flexibele partner levert NU-adviesbureau ondersteuning en adviezen op het gebied van stedelijk water en riolering. Onze kracht ligt in een directe, inhoudelijke insteek, waarbij complexe vraagstukken worden gereduceerd tot praktisch toepasbare antwoorden. Deze inhoudelijke kennis wordt gecombineerd met de ervaring om het proces te begeleiden en technische oplossingen over te brengen in voor iedereen begrijpelijke taal.

Naast de inhoudelijke werkzaamheden voorzien wij ook in proces- en projectbegeleiding. Projecten op het gebied van stedelijk water en riolering hebben vaak een integraal karakter en vragen om een goede afstemming met de omgeving en met andere beleidsterreinen. Je legt niet zomaar op een achternamiddag een nieuw riool aan in binnenstedelijk gebied, waarbij je tevens voorziet in het afkoppelen van verhard oppervlak en regulering van het grondwater! Dat heeft wat voeten in de aarde.

Wij gaan uit van een persoonlijke werkwijze, die gebaseerd is op het samen bereiken van een goed resultaat. Wij staan voor kwaliteit van het project en van het proces. Met een slagvaardige en doelgerichte aanpak van de projecten willen wij deze kwaliteit bereiken.

Ben u geïnteresseerd in NU-adviesbureau? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. Wij informeren u graag verder!