Home Stedelijk water

Droge voeten, hebben en houden

Water speelt een belangrijke en voor de meeste mensen vanzelfsprekende rol in ons dagelijks leven. Veilig en gezond water is een randvoorwaarde voor het leven dat wij gewend zijn. Uit de kraan stroomt schoon drinkwater en het afvalwater dat wij produceren, wordt snel en efficiŽnt afgevoerd en gezuiverd.

Water kan echter ook minder vriendelijke kanten hebben. Het kan overlast veroorzaken, natte voeten en vloeren opleveren of stinken. Samen proberen we om de mooie kanten van het water uit te buiten en de minder vriendelijke kanten van het water zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Vanuit haar ervaring kan NU-adviesbureau ondersteuning bieden bij het opstellen van gemeentelijke waterplannen om water beleidsmatig 'op de kaart te zetten'. Daarnaast kunnen wij adviseren in het zoeken naar oplossingen voor wateroverlast en grondwateroverlast.

Ook van overheidswege wordt de noodzaak voor een duidelijke ruimte voor water onderkend. Eťn van de voorbeelden hiervan is de watertoets. Een watertoets moet verplicht worden uitgevoerd in het kader van alle ruimtelijke plannen (bestemmingsplan, inrichtingsplan).

Water is niet alleen zichtbaar in sloten en vijvers, maar is ook aanwezig in de grond: ons grondwater. De zorg voor het grondwater is met de Waterwet naar de gemeenten verschoven. De gemeente moet beleid formuleren, kennis verzamelen en een loketfunctie gaan vervullen. NU-adviesbureau kan u als gemeente ondersteunen in het omgaan met deze grondwaterzorgplicht.

Water biedt zoveel kansen, laten we er goed mee omgaan.