Home Riolering

Niet zichtbaar, altijd noodzakelijk!

Riolering is een voorziening die meestal niet zichtbaar is, maar wel altijd noodzakelijk. Riolering draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid en van het milieu en zorgt voor de afvoer van overtollige neerslag.

Meestal sta je er niet bij stil als je het toilet doortrekt of als het regent en er blijft geen water staan. Maar als dat automatisme onderbroken wordt, wordt pas duidelijk hoe belangrijk onze riolering is.

NU-adviesbureau geeft ondersteuning en advisering op diverse gebieden in de afvalwaterketen. Van beleid tot en met ontwerp. Van afkoppelplan en BRP tot diepteligging en leidingdiameter. Van gemeentelijke verordening tot een analyse van kansrijke gebieden voor samenwerking.

Een belangrijk onderdeel in de rioleringszorg is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP is de plek, waar het rioleringsbeleid wordt vastgesteld en waar de financiering van de rioleringstaken wordt geregeld.

Met de Waterwet zijn de plichten van de gemeente opnieuw geformuleerd en vastgelegd. NU-adviesbureau kan u ondersteunen om hier uw weg in te vinden en de consequenties voor de gemeentelijke rioleringstaak in beeld te brengen. Uiteindelijk worden de resultaten daarvan opgenomen in een nieuw verbreed GRP.

Ook de vraag naar samenwerking in de afvalwaterketen is actueel. In het bestuursakkoord water zijn afspraken gemaakt om te komen tot een doelmatiger waterbeheer. Maar hoe vertaal je dat naar je eigen lokale situatie? NU-adviesbureau wil haar ervaringen delen en u ondersteunen bij uw zoektocht naar mogelijkheden voor doelmatige samenwerking in de afvalwaterketen.