Home Projecten

De ervaring leert...

NU-adviesbureau wordt gedragen door Ruben Houmes. Ruben heeft als adviseur stedelijk water en riolering ervaring opgedaan in diverse projecten. Deze ervaringen staan via NU-adviesbureau tot uw beschikking.

NU-adviesbureau is onder meer betrokken geweest bij:

 • Verbreed GRP Veere (2014), Middelburg (2014), Noord-
 • Beveland (2014), Vlissingen (2012), Reimerswaal (2011)
 • Stedelijk Waterplan Kapelle (2011) en Tholen (2010)
 • Waterparagraaf bedrijventerrein Kickersbloem 3, gemeente Hellevoetsluis (2012-2013)
 • Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland - werkgroep meten aan riolering (2011-2013),
 • SAZ - themagroep efficiencywinst door samenwerking (2010-2011)
 • Drainageplan Poortambacht Zierikzee (2014)
 • Grondwaterplan Tholen (2013)
 • Afkoppelplan Vlissingen (2012), Afkoppelplan Helwijk, gemeente Moerdijk (2009)
 • Opstellen BRP's kernen gemeente Goes (2014), BRP's recreatieparken gemeente
 • Noord-Beveland (2011-2012)
 • Optimalisatie afvalwatertransportsysteem Noord-Beveland (2013)
 • Rioleringsplan en ontwerp watersysteem Aria te Goes (2010) en recreactiepark
 • Duinlicht te Renesse (2012)
 • Inventarisatie verharding, gemeente Noord-Beveland (2013), Middelburg (2014)
 • Voorbereiding en toezicht relining, gemeente Noord-Beveland (2013, 2014)
 • Optimalisatie grondwatermeetnet Tholen (2010-2011)
 • Grondwatermetingen Dishoek, kernen gemeente Goes (2014)
 • Ondersteunende advisering bij juridische kwesties en wateroverlast particulieren


Ruben Houmes is persoonlijk onder meer betrokken geweest bij:

 • Gemeentelijke waterplannen (Brielle, Hellevoetlsuis, Veere)
 • Gemeentelijke Rioleringsplannen (VGRP Gouda, GRP Zundert, GRP Oosterhout,
 • VGRP Westland, GRP Leiden, GRP Roosendaal)
 • Watertoets en waterinrichtingsplannen
 • Projecten rondom (grond)wateroverlast
 • Riolerings- en afkoppelplannen
 • Projectleiding van integrale projecten
 • Organisatie inhoudelijke themamiddagen rondom stedelijk water en riolering