Home Procesbegeleiding

Horen, zien en zwijgen?

Om processen te laten slagen, kun je niet zonder goede communicatie. Veel projecten staan of vallen met goede communicatie en goede procesbegeleiding. De inhoud is niet altijd het lastigste. Vaak is het de kunst de juiste stappen achter elkaar te zetten, de juiste mensen in beweging te krijgen en de goede mensen met elkaar rond de tafel te krijgen.

NU-adviesbureau kan ondersteuning bieden in proces- en projectbegeleiding van verschillende projecten. Vanuit de inhoudelijke kennis zijn wij in staat complexe vraagstukken te vertalen naar pasklare antwoorden.

Het is de kunst deze pasklare antwoorden goed in beeld en onder woorden te brengen bij alle belanghebbenden. NU-adviesbureau kan adviseren in bijvoorbeeld communicatie naar besturen (bestuurlijke samenvatting, presentatie) of bewoners (inloopavond, informatie-
bijeenkomst, nieuwsbrief).

Communiceren is ook één van de belangrijkste onderdelen om goed samen te kunnen werken. En samenwerking is hèt speerpunt in de afvalwaterketen van dit moment. NU-adviesbureau wil u ondersteunen in het komen tot doelmatige samenwerkingsverbanden met de (afval)waterpartners om u heen.

Ons doel is om de neuzen dezelfde richting in te krijgen en samen te komen tot een kwalitatief goed en gedragen eindresultaat.